Registratie Reuzenhuis Gent

  1. Registreren
  2. Facturatie
  3. Overzicht van de registratie
  4. Betaling
  5. Bevestiging

In het kader van de Covid19 maatregelen, hebben we dit nummer nodig bij eventuele contact tracing, we verwijderen het gsm nummer na 14 dagen uit onze bestanden.

Jouw lidnummer kan je terugvinden op je lidkaart en heeft 9 cijfers, je hoeft enkel de cijfers in te geven, zonder de streepjes.

Kinderen kunnen het Reuzenhuis niet bezoeken, we hebben voor hen een aangepast programma.

De Gezinsbond VZW respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.